TempNor Group Oy (AB) är ett nord-finskt företag som har specialiserat sig på personal rekrytering och bemanning och därtill även erbjuder även fastighetstjänster i Finland och i Norden.

Vår affärsidé är att tillhandahålla tjänster på ett professionellt och kundorienterat sätt, med god kunskap om lokala förutsättningar och att sätta kundes och medarbetares behov i fokus. Som en lokal aktör pratar vi samma språk och våra tankar kan lätt mötas, rätt person till rätt uppdrag. Förtroende bygger på nära personliga relationer mellan TempNor Oy och våra uppdragsgivare/kunder och medarbetare. Vi anser att etiskt ansvar är viktigt i tjänster vi tillhandahåller, såväl personal rekrytering och bemanning som i fastighetstjänsten. Vårt ansvar är även att vår personal har en yrkesskicklighet av högsta klass, som har förvärvats genom utbildning och/eller genom lång arbetslivserfarenhet.

logo_iso_ei_taustas1 s2

Medarbetare

Som anställd hos oss öppnas många nya dörrar till en utvecklande och intressant karriär. Vi erbjuder dig arbete i din egen bransch eller arbete i andra branscher som skulle passa dig och som du finner intressanta. Vi erbjuder del- eller heltids arbeten, det som lämpligt för dig i din livssituation. Du bestämmer och du har alltid möjligheten att tacka nej till ett uppdrag, utan att det blir några sanktioner.

Vårt omfattande nätverk av samarbetspartners ger dig stora valmöjligheter att välja arbete som motsvarar din yrkesskicklighet.

I anställningsintervjun och innan du börjar på ditt nytt jobb går vi noga genom vilka rättigheter du har som arbetstagare och vad det nya jobbet innefattar. (T.ex. att lönen utgår från de kollektivavtal som verksamheten är bunden till och rättigheter samt skyldigheter i enlighet med avtalet.)

I introduktion för nytt arbete ger vi dig praktisk information om redovisning av dina arbetstimmar mm. Mera nyttig information finner du i Startpaketet. Beroende på arbetsplats ger vi dig även passande arbetskläder.

muistilappu-sv

När du registrerar dig som TempNor arbetare får du dina personliga inloggningsuppgifter till vårt Extranet- system, där du rapportera in dina arbetstimmar, kontrollera och kan göra utskrifter av dina arbetade timmar samt uppdatera din profil.

Arbetsgivare

Uthyrning av personal

Att hyra in personal är ett flexibelt sätt att hantera toppar eller kanske hitta en ”pärla” i mängden för en långsiktig anställning. Att hitta rätt person vid rätt tidpunkt skapar ditt företag kostnadseffektivitet och som lokal aktör känner vi vår region och dess folk. Regionens längsta erfarenhet inom området ger vi gärna till ditt förfogande. När ni hyr in vår personal så slipper ni den tidsödslande rekryterings process och ni kan koncentrera er i ert arbete. Även potentiella omkostnader för sjukskrivningar är våra kostnader. Våra kunder skall endast leda det dagliga arbetet och ge vägledning samt godkänna arbetstimmarna i vårt Extranet-system.

Branscher

Vi förmedlar personal i nästan alla branscher, både del- och heltids arbeten:

INDUSTRI
Vår långa erfarenhet garanterar er t.ex. textilarbetare, svetsare, maskinister och mekaniker till textil- och metallindustrin utan att stänga ute några verksamhetsområden. Vi hyr ut och rekryterar både finnländska och utländska arbetare. Ni kan även rekrytera arbetsledare från oss.

HANDEL
Vi förmedlar personal till att utföra olika arbetsuppgifter inom handelssektor, kassa-, lager-, uppacknings- samt logistigpersonal. God social kompetens och bra utbildning är viktiga egenskaper för våran handelspersonal.

BYGGNAD
Byggnadsarbetare, bygg-städ, snickare, murare är exempel mångfalden av yrkesmän och kvinnor som behövs på byggarbetsplatsen. Vi förmedlar i huvudsak inhemsk personal men även vid behov utländsk arbetskraft.

KONTOR
Kontorssektor innefattar många olika sysslor, vi förmedlar kunnig personal t.ex. till ekonomiavdelningen, sekreterare, kundservice och telefonister.

HOTELL, RESTAURANG, CATERING och STORHUSHÅLL
Hotell och restaurang är ett område som präglas av behov att säkerställa snabb tillgång till personal vid behov. Servitörer, kockar, restaurang- och köksbiträden från oss har ett gediget yrkeskunnande.

Rekrytering

Vid rekryteringsprocess utgår vi att hitta den som är mest kvalificerad till uppdraget genom kartlägga sökandes styrkor och egenskaper. Vi använder våra egna sökkanaler, intervjuer och lämplighetstester för att hitta den rätta personen som motsvarar det ställda kriterier för att få rätt person till rätt uppdrag. Vi kan inte påverka kemin mellan dig och arbetstagaren så det slutliga urvalet gör du. När du kan lämna den tidskrävande rekryteringsprocessen till oss kan du koncentrera dig till ditt arbete och lita på att vårt kunnande att hitta den arbetskraften du söker.

Internationell arbetskraft

På vissa sektorer växer bristen på arbetskraft och då kan internationell arbetskraft vara lösningen. Vårt samarbete gör att vi hanterar all förmedling av arbetskraft från utlandet till ert företag. Detta omfattar kartläggningen av kvalificerad arbetskraft redan i hemlandet, vi ordnar det praktiska arrangemanget (resan, arbetstillstånd och andra dokument, boendet, bankkonton mm.) Vi hjälper utländska arbetstagare att anpassa sig till den nordiska kulturen på arbetsplatsen. Samhällsansvaret i vår verksamhet garanterar det att vi betalar ut avtalsenliga löner till finsk/svensk bankkonto. Skatter och arbetsgivaravgifter betalas i Finland/Sverige. Alla arbetare omfattas av arbetsmarknadsförsäkringar i enlighet med gällande avtal. Alla våra arbetare får samma bemötande, lika förmåner gäller för alla. Utgångspunkten är att vi i förstahand söker och förmedlar arbetskraft från Finland/Sverige men om den rätta personen, med de rätta kunskaperna/kvalifikationer inte finns i Finland/Sverige startas sökprocessen internationellt.

Fastighetstjänster

TempNor är ett privatägt, oberoende nordfinsk fastighetsförvaltnings- och fastighetsmäkleri företag.

Vi är i hög grad ett lokalt företag, och vår verksamhet består av stark vilja att tillhandahålla service åt våra kunder på bästa möjliga sätt. Kunskap om lokala förutsättningar och kundfokus möjliggör individuella avtal och servicepaket. Vår lokalkännedom är förstklassigt och vi är medlemmar i fastighetsförvaltnings- och fastighetsmäklare förbund. Tjänster produceras på ett professionellt sätt i enlighet med förbundets regler om god fastighetsförmedlings sed och fastighetsförvaltningens etiska riktlinjer. Vårt oberoende garanterar bostadsföretagen friheten att välja och konkurrensutsätta allt från elleverantör till att övervaka renoveringar.

Att köpa bostad är oftast den viktigaste investering du gör i ditt liv. Professionell fastighetsförvaltare säkerställer att investering behåller värdet. Delägare i en välskött bostadsförening kan vara trygga på att kapitalplaceringen är säkrad. Men om du vill sälja ditt nuvarande hem, hjälper TempNor dig att få ut högsta möjliga priset för dit hem. Genom vår förvaltning av bostadsbolaget kan vi enkelt ge ut detaljerad information om bolaget vilket är en stor fördel för köparen och underlättar vid köp beslut.

Taina Korkeamaa
Fastighetsförvaltare, Fastighetsmäklare,
LKV, IAT
Tel. 040 678 5476
taina.korkeamaa(at)tempnor.fi

Tomi Alapartanen
Försäljningschef
Tel. 040 678 5477
tomi.alapartanen(at)tempnor.fi

Kontakt

TempNor Group Ab, Västra Kajvägen 4, 94138 Piteå

E-post: förnamn.efternamn (at) tempnor.se

Kontor: info@tempnor.se

Reijo Alaner

Kontorschef

+46 73 209 4818

Jari Alapartanen

Verksamhetsdirektör

Personalbemanningservice, Fastighetsförmedling
Finland +358 40 678 5475
Sverige +46 73 209 4817