Jag letar efter en hyresbostad / en hyreslägenhet

Jag ger mitt tillstånd för att kolla och lämna ut mina kreditupplysningar till hyresvärd. Jag ger mitt tillstånd för att TempNor Group Oy får kolla uppgifterna från nuvarande hyresvärd och/eller arbetsgivare.