Bemanning – Kundföretag

UTHYRNING AV PERSONAL

Att hyra in personal är ett flexibelt sätt att hantera toppar eller kanske hitta en ”pärla” i mängden för en långsiktig anställning. Att hitta rätt person vid rätt tidpunkt skapar ditt företag kostnadseffektivitet och som lokal aktör känner vi vår region och dess folk. Regionens längsta erfarenhet inom området ger vi gärna till ditt förfogande. När ni hyr in vår personal så slipper ni den tidsödslande rekryterings process och ni kan koncentrera er i ert arbete. Även potentiella omkostnader för sjukskrivningar är våra kostnader. Våra kunder skall endast leda det dagliga arbetet och ge vägledning samt godkänna arbetstimmarna i vårt Extranet-system.

BRANSCHER

Vi förmedlar personal i nästan alla branscher, både del- och heltids arbeten:

INDUSTRI
Vår långa erfarenhet garanterar er t.ex. textilarbetare, svetsare, maskinister och mekaniker till textil- och metallindustrin utan att stänga ute några verksamhetsområden. Vi hyr ut och rekryterar både finnländska och utländska arbetare. Ni kan även rekrytera arbetsledare från oss.

HANDEL
Vi förmedlar personal till att utföra olika arbetsuppgifter inom handelssektor, kassa-, lager-, uppacknings- samt logistigpersonal. God social kompetens och bra utbildning är viktiga egenskaper för våran handelspersonal.

BYGGNAD
Byggnadsarbetare, bygg-städ, snickare, murare är exempel mångfalden av yrkesmän och kvinnor som behövs på byggarbetsplatsen. Vi förmedlar i huvudsak inhemsk personal men även vid behov utländsk arbetskraft.

KONTOR
Kontorssektor innefattar många olika sysslor, vi förmedlar kunnig personal t.ex. till ekonomiavdelningen, sekreterare, kundservice och telefonister.

HOTELL, RESTAURANG, CATERING och STORHUSHÅLL
Hotell och restaurang är ett område som präglas av behov att säkerställa snabb tillgång till personal vid behov. Servitörer, kockar, restaurang- och köksbiträden från oss har ett gediget yrkeskunnande.

REKRYTERING

Vid rekryteringsprocess utgår vi att hitta den som är mest kvalificerad till uppdraget genom kartlägga sökandes styrkor och egenskaper. Vi använder våra egna sökkanaler, intervjuer och lämplighetstester för att hitta den rätta personen som motsvarar det ställda kriterier för att få rätt person till rätt uppdrag. Vi kan inte påverka kemin mellan dig och arbetstagaren så det slutliga urvalet gör du. När du kan lämna den tidskrävande rekryteringsprocessen till oss kan du koncentrera dig till ditt arbete och lita på att vårt kunnande att hitta den arbetskraften du söker.

INTERNATIONELL ARBETSKRAFT

På vissa sektorer växer bristen på arbetskraft och då kan internationell arbetskraft vara lösningen. Vårt samarbete gör att vi hanterar all förmedling av arbetskraft från utlandet till ert företag. Detta omfattar kartläggningen av kvalificerad arbetskraft redan i hemlandet, vi ordnar det praktiska arrangemanget (resan, arbetstillstånd och andra dokument, boendet, bankkonton mm.) Vi hjälper utländska arbetstagare att anpassa sig till den nordiska kulturen på arbetsplatsen. Samhällsansvaret i vår verksamhet garanterar det att vi betalar ut avtalsenliga löner till finsk/svensk bankkonto. Skatter och arbetsgivaravgifter betalas i Finland/Sverige. Alla arbetare omfattas av arbetsmarknadsförsäkringar i enlighet med gällande avtal. Alla våra arbetare får samma bemötande, lika förmåner gäller för alla. Utgångspunkten är att vi i förstahand söker och förmedlar arbetskraft från Finland/Sverige men om den rätta personen, med de rätta kunskaperna/kvalifikationer inte finns i Finland/Sverige startas sökprocessen internationellt.